Адвокатска колегия на държавния Съвет и на кассационного Съд

Адвокатите консултации

групирани в професионално-автономнапредставляват делото пред държавния Съвет и касационен Съд Те се събират между сто и 150 и парламентаристи. съдиите кассационного Съд. адвокати.

членове на държавния Съвет

професор по право и директор на правни.

шест-седем пъти в годината.

вътре е луксозен Хотел. разположен в Бове (68. rue François на Elitsa - Париж-4).