Адвокатска колегия на държавния Съвет и на кассационного Съд