Арбитражен съд

Най-накрая, съдът взима решение

За това искане сметка. Съдът се състои от един или няколко души. Тези хора, съдиите Съдиите приемат знанието за спор между две лицаСъдиите слушат всеки от опонентите си. След това съдът обсъжда с цел разграничаване на правото, и правото за друг. Двама души могат да се споразумеят за това, че по силата на договор, че техният спор ще бъде съден и нарязан чрез такъв съд. Тогава казват, че съдът е арбитражен съд. Решение, участващи за това е нейният съд, това става договорни задължения между двама опоненти. Когато съдът е държавна, Държавата гарантира изпълнението на решения. Решението на арбитражния съд е пряко следствие от изпълнението на договора.

Това решение на арбитража изисква от двете страни, като задължения по договора.

Създаване и функциониране арбитражният съд идват само с договор предварително се споразумяха между противници. Някои компании на правосъдието предлага да се предостави на противниците арбитражен съд. Тези компании на правосъдието на търговски дружества. Двама търговци, които работят заедно, може да се съглася с това, че всички спорове ще бъдат решавани от арбитражния съд. Те описват по договаряне, като ще бъде създаден този арбитражен съд.

Той каза некомпетентен

Двойката, който се ожени за такава религия може да се съгласи, че техните възможни спорове в бъдеще ще се работи в такава религиозна власт.

Членка представя в съдилища, държавни, за да се прецени спорове, причинени на гражданин, чиито права не са били да се спазват. Този, който спечели съд, моли решението на съда е изпълнено. Членка да изпълни решението на Съда, полицията. Съдът взема решение не винаги е държавен съд. Съдът може да бъде държавния съд на друга Държава. Или друг съд може да бъде арбитражният съд, т.е, се определя с договор между противници. Членка проверява това, че решението на съда не е да опровергае няма смисъл да го права държави. Ако това е така, Държавата дава экзекватуры на този съд. Този экзекватуры-това е документ на Държавата, който позволява на правоохранителните органи на сащ, за да се изпълни това решение. Съдът може да откаже да съди сделка.

Заради неговата некомпетентност може да бъде, че такъв съд ще бъде по-квалифициран да прецени спор.

Във Франция, търговците имат право да обжалват в арбитражния съд за решаване на техните спорове. Други спорове се решават в съда, държавни или арбитражни съдилища, които правителството даде привилегии, монопол. Адвокат сметка на няколко стотин евро на час. Съдия на арбитражния професионален сметка на такса подобни. Работа на съдиите третейских може да струва няколко хиляди евро. Съдилища държавни платени от Държавата и са безплатни или евтини за делото. Правосъдието на държавите, дава илюзията за привидната бесплатностью. Безплатно-това е един от начините, използвани за определяне на монопола си в икономически дейности. Това е безплатно на Правосъдието на държавата, пречи на развитието на арбитражните. На гражданското право, е подходящ за спорове, които се решават в обезщетение. Наказателния закон може да доведе до лишаване от свобода. Това е причината арбитражните, не са информирани, че за граждански спорове. Murray Rothbard смята, че може да разгледа наказателно право само под ъгъл възстановяване потерпевшему, следователно, само от гледна точка на гражданското право.