Договор за доставка на

В либерализацията на пазара

клиентът има право да избере доставчик на електроенергия по свой избор