Какво е патент. Ръководство За Данъчни Служби

Това е данък, причинени от всяко физическо или юридическо лице, което извършва търговска дейност и получаване на печалба от 1 януари до тридесет и първи декември, и дори прекратяване на дейността се случва в рамките на една година Посока на данъчни служби Нова Каледония, се състои от десет услуги инструктирани да седят и контролира по-голямата част от данъците в сила в Нова КаледонияВие ще намерите в тази пространство обяснение в общи линии данъци управляват от управление на данъчни служби Нова Каледония См. в тази част на сайта информация, свързана с норми на данъчното каледония.