Комисия за защита на правата на потребителите на финансови: Комисия за Надзор на Финансовия Сектор (CSSF)

Темата за защита на правата на потребителите на финансови засягащи няколко индустрии, CSSF намерих подходящо да се комбинират в рамките на едно и също комитет на основните заинтересовани страни за обсъждане на различните подходи и, ако е необходимо, координират действията си в бъдеще. Комитет за Защита на правата на потребителите на финансовиВ CSSF задълженията на председател на този комитет, който обединява представители на държавните органи, институции и асоциации, както следва: целта на комисията-да не се намесва в работата на различните участници представиха, но за обмен на информация, определяне на точки и подобряване на координацията на някои инициативи или проекти, като цяло. Това е диалог, който ще позволи в перспектива да се постигне конкретни резултати, (адаптация на текстовете на нормативните актове, повишаване на публикуваната информация, реализацията на съвместни проекти в областта на финансовото образование.).