Начало конституционния Съвет

Конституционният Съвет е установен в Конституцията от четири октомври 1958 година Конституционният Съвет се състои от колеж-членки често се нарича 'Мъдреци' Членовете на Съвета са назначени на девет години, висшите власти на ДържаватаТехният мандат не на възобновяеми източници на енергия, което допринася за гарантиране на независимостта на институцията. Съвет в конституционния два дестинация основни От една страна, той проверява дали законите, приети от Парламента, трябва да съответстват на разпоредбите на Конституцията, контрол на конституционността на законите. От друга страна, той също така следи за редовността на изборите на президента, на парламента (сената и законодателни) и началото на есента. Конституция на четири октомври 1958 г, текст, основателят на петата Република, е била приета на референдум двадесет и осем септември 1958 година. Тя е петнадесета основен текст (или двадесет и второ, ако приемем, че всички текстове, които не са били приложени), Франция с френската Революция.