Признаване на правото на собственост върху земята. Декларация за признаване на собственост на земята под къщата