Разписки за плащането на дълга: свидетелстват за пълно възстановяване - Модел писма безплатно

Имате заем пари на приятел, и той идва да можете напълно да се възстанови Този документ има предимство, поради това, признаване на дълг, установен в посочете датата За да направите това, и твърдят, че правата. Всъщност място, дата Подпис на кредитора и кредитополучателя (предхожда известие"се запознаха и одобри') Мисля да напиша тази книга в два екземпляра: един за вас, другата за вашия приятелКредити между частни лица, в съответствие с правила, договори за заем като цяло: на възнаграждение, свободен, както и съставянето на акт и в данъчна декларация, над сумата от 760.