Търговски представител, по-бързо, и следователно по-ефективно, отколкото други

и следователно по-ефективно

Представител на търговия с по-бързоотколкото други.